Skip to main content

Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia (aadteg)

Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia (aadteg)
Rúa do Campo do Cruceiro do Gaio, 7 - 1º , CP 15705
Localidad:
Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono(s):
981 593 829
Otros datos: 
tidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que actúa como organismo autoxestor e autónomo agrupando ós/ás actores/actrices, técnicos de escena e directores/as de Galicia.