Skip to main content

Dirección Xeral da Comunicación Audiovisual

San Caetano, s/n - Xunta de Galicia, CP 15704
Localidad:
Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono(s):
981541246/36
Fax:
981541289/77
Responsable: 
Manuel José Fernández Iglesias