Skip to main content

Os fenómenos máis extremos do universo e os experimentos para estudalos, a debate no ARENA 2022

Organizado polo Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) da USC e a Xunta de Galicia, o encontro divide o seu programa científico en varios workshops que abordarán as diferentes técnicas e detectores para observar neutrinos e raios cósmicos de ultra alta enerxía, e os desafíos que expón a astronomía multimensaxeiro.

Os métodos de detección acústica e radioeléctrica de neutrinos e raios cósmicos ultra enerxéticos e outras tecnoloxías como microondas, radar e detección magnética ultrarrápida, ademais de futuros experimentos como Auger Prime, IceCube Gen-2, PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations) ou o Global Cosmic Ray Observatory, son algunhas das temáticas que se tratarán neste congreso da man de investigadores do IGFAE e outros de especial relevancia no panorama estatal e internacional.

Unha nova xanela ao universo máis extremo

A astronomía multimensaxeiro é unha forma de observar o universo que non se basea exclusivamente na luz, senón que o sinal tamén pode estar composto por partículas subatómicas e ondas gravitacionais. Naceu en 1985 cando se detectaron os primeiros neutrinos orixinados na explosión da supernova SN 1987A. Con todo, en 2017 deuse un salto cualitativo sen precedentes cando se observaron por primeira vez as ondas gravitacionais (GW170817) e a radiación electromagnetica producida no choque de dúas estrelas de neutróns. Ter información de distinto tipo dun mesmo fenómeno permite complementar as observacións e estudar o universo máis extremo dunha maneira nunca vista. O congreso ARENA2022 constitúese como o foro idóneo para mostrar os resultados máis recentes e o estado de diferentes investigacións e experimentos desta nova era da astronomía.
Universidade de Santiago de Compostela